Aktuellt

Aktuellt


Här finns de rätta svaren på mölarpsdagens tipspromenad!


__________________________________________


Bohuslän 2024

Kom ihåg att anmäla dig till resan! Mer info finns här.

__________________________________________

Holkrensning

På söndag den 3 mars rensar vi holkar och undersöker förra årets häckningsresultat i Munkåns dalgång. Samling vid Mölaps kvarn kl 10:00.


Tidigare resultat:
__________________________________________Det finns fortfarande platser kvar till föreläsningen/bildvisningen av Calle Bergil, en av författarna till boken Naturvård för torpare.Tid: Torsdag 22 feb, kl 19:00

Plats: Mölarps kvarn


Det kommer att finnas fika till försäljning.


OBS! Anmälan senast 21 feb till fristads.nf@gmail.com. Begränsat antal platser.


Recension av naturvård för torpare:https://www.natursidan.se/nyheter/bokrecension-naturvard-for-torpare/__________________________________________Nu finns två av våra broschyrer, Träd på Mölarps Ö och Gingrileden, här på vår hemsida i pdf-format:


Träd på Mölarps Ö

Gingrileden


__________________________________________