Aktuellt

Aktuellt


Kommande programpunkter


Lördag 18 mars - Holkrensning i Munkåns dalgång. Samling vid Mölaps kvarn kl 10:00.

__________________________________________


Lördag 4 mars - Vinter- och vårfågelexkursion. Samling vid Mölarps kvarn kl 09:00. Medtag fika.


__________________________________________Onsdag 25 jan - Bildvisning i Mölarps kvarn kl 19:00. Ta med max 20 bilder, som du vill visa för föreningens övriga medlemmar, på ett USB-minne.


__________________________________________