Program


Höst- och vinterprogram 2022



September

Måndag 26 - Kvällspromenad på Röl med guidning av gårdens ägare. Samling vid Mölarps kvarn kl 16:45 eller på Röl kl 17:00. 



Oktober

Tisdag 18 - Höstmöte i Kyrkans hus kl 19:00. Ola Högberg m fl visar sin film om tjädern. Föreningen bjuder på fika. 



November

Torsdag 3 - Ingemar Lind visar sin film Djuren på fjället i Kyrkans hus kl 19:00. Inträde: 100 kr. 


       

December

Torsdag 1 (OBS! Flyttat från den 8 dec)Vi bygger fågelholkar i Fristadskolans slöjdsal, kl 18:00.



Januari

Onsdag 25 - Bildvisning i Mölarps kvarn kl 19:00. Ta med max 20 bilder, som du vill visa för föreningens övriga medlemmar,  på ett USB-minne. 



Mars

Lördag 4 - Vinter- och vårfågelexkursion. Samling vid Mölarps kvarn kl 09:00. Medtag fika. 


Lördag 18 - Holkrensning i Munkåns dalgång. Samling vid Mölaps kvarn kl 10:00.




OBS! Eventuella ändringar i programmet meddelas på sidan Aktuellt här på hemsidan