ProgramHöst- och vinterprogram 2021Oktober


Lördag 9 - Svampexkursion kring Mölarp tillsammans med svampföreningen Häxringen från Borås. Samling vid Mölarps kvarn kl 10:00. Medtag fika. 

Uppl. Gunnel Svensson tfn 0702-13 12 71


Torsdag 14 - Höstmöte i Kyrkans hus kl 19:00. Tore Hagman visar bildspelet Natur som ger glädje och livslust. Anmälan senast mån 11 oktober till fristads.nf@gmail.com Inträde: 50 kr. Fika och en lott i lotteriet ingår. 

Uppl. Karin Persson tfn 13 41 90November


Torsdag 4 - Ingemar Lind visar sin film Sångfåglar i Kyrkans hus 

kl 19:00. Inträde: 100 kr.

Uppl. Nils Nykom, tfn 0739-28 16 99 


Onsdag 17 - Vi bygger fågelholkar i Fristadskolans slöjdsal kl 18:00.

Uppl. Per Sundström, tfn 0722-17 77 02Januari


Torsdag 20 - Bildvisning i Mölarps kvarn kl 19:00. Ta med max 20 naturbilder på ett USB-minne, som du vill visa för andra medlemmar. Uppl. Nils Nykom tfn 0739-28 16 99Februari

Söndag 13 - Vinterfåglar vid Mölarps ö/Skalle. Samling vid kvarnen kl 10:00. Medtag fika. Uppl. Per Nyberg, tfn 0702-86 74 22.Mars

Söndag 6 - Holkrensning i Munkåns dalgång. Samling vid Mölaps kvarn kl 10:00. Uppl. Johan Nilsson 0730-60 34 38.OBS! Eventuella ändringar i programmet meddelas på sidan Aktuellt här på hemsidan