Program


Höst- och vinterprogram 2023


September

Lördag 23 - Vi tittar på skogsbruket runt reservatet i Gåshult, Bredared. Per Johansson blir vår ciceron, han har mycket att berätta om modern skogsvård. Vi ordnar samåkning, antingen från Mölarps kvarn kl 09:30 eller Bredareds kyrka kl 10:00.Oktober

Torsdag 12 - Höstmöte i Kyrkans hus kl 19:00. Niklas Tellbe berättar om fågelsträcket vid Skalle. Föreningen bjuder på fika och säljer lotter. Donera gärna en lotterivinst.


Söndag 22 - Vi gör en utflykt till Stora Mollungens bokskog och Fluxfallet. Samling vid kvarnen kl 10:00 för samåkning. Medtag fika. November

Måndag 6 - Ingemar Lind visar sin film Mitt stora äventyr i Kyrkans hus kl 19:00 Inträde: 100 kr. 


Onsdag 22 - Vi bygger fågelholkar i Fristadskolans slöjdsal kl 18:00.Januari

Onsdag 17 - Bildvisning i Mölarps kvarn kl 19:00. Ta med max 20 bilder, som du vill visa för föreningens övriga medlemmar,  på ett USB-minne.Februari

Torsdag 22 - Naturvård för torpare - Föreläsning av författare Calle Bergil, i Mölarps kvarn kl 19:00. Fika 40 kr. Anmäl dig till fristads.nf@gmail.com.Mars

Söndag 3 - Holkrensning i Munkåns dalgång. Samling vid Mölaps kvarn kl 10:00.


Vinter- och vårfågelexkursion till Västkusten. Tid meddelas på hemsidan för anpassning till lämpligt väder. Medtag mat för dagen. 

OBS! Eventuella ändringar i programmet meddelas på sidan Aktuellt här på hemsidan