Besöksmål i Fristad-trakten

Besöksmål i Fristad-trakten


En tur till Tärby Ön och Västra Marsjön


Man kan starta vid Fristads Kyrka och fortsätta mot Tärby. Kanske stanna till och se på den vackra medeltida kyrkan där och beundra utsikten mot söder som är enastående vacker alla årstider. Därefter återvänder man till vägen mot Varnum. Efter ca 2 km kommer man till en mindre synlig skylt på vänster sida "Marjövägen" på höger sida ser man en rad brevlådor. Man tar in på den smala vägen mot sydväst och följer den i samma riktning ca 1,5 km. Där finns en rest sten och en skylt om strandängarna och en parkeringsplats. 100 meter längre fram finns en övergång över ett staket och ute på ängen ett fågeltorn. Förutom den vackra miljön finns också en mängd av fåglar att se, främst höst och vår, när fåglarna flyttar och när de återkommer till sina häckningsplatser. Ta gärna med en tubkikare eftersom det är stort avstånd till vattnet. En rolig fågel att se på våren är gulärlan, som anländer i maj. Något par brukar ofta häcka här. Men det rapporteras varje år många arter av

sim- och dykänder, av rovfåglar, av gäss och av vadare bland

annat. Vid hyfsat varma och vindstilla dagar finns även

fjärilar och sländor.


Nu tar vi samma väg tillbaka förbi Tärby och ca 700 m utefter 

vägen från Tärby kommer en väg till vänster mot Ön. Efter

2 km kommer vi till en bro som går till Ön. Vi kör vidare på

den smala vägen mellan husen och förbi vägen till vänster

mot Finnekumla. 50 m längre fram är en mötesplats där man

ofta kan ställa bilen en liten stund och gå ut på ängen där.

När man gått ut på ängen där har man en skön utsikt över

de fält som är nedanför kullen och längre bort över den

omgivande naturen. Här är också en mycket bra plats att

kunna få se olika rovfåglar sträcka på vår och höst.


Nu återstår hemvägen. Man fortsätter vidare mot sydväst

och tar till höger vid stora vägen mot Fristad. Efter ca 500 m

tar man till vänster på en mindre väg mot Gunnarp. När man

kommit uppför backen svänger man 90 grader och följer

vägen, som bjuder fin och milsvid utsikt mot norr. Vid vägens

slut tar man till höger ner till stora vägen genom den vackra

byn Gingri och åter till Fristads kyrka. 

Brun kärrhök                                                                            Foto: Nils NykomUtsiktsplatser


Åsberget - Kalhygge mot söder.

Från Tämta kyrka mot Näs. Där kan man ställa bilen. En smal

grusväg illa körbar följer man uppåt, söderut förbi ett par

villor. Väl framme efter ca en kilometer är man på 200

meters höjd över havet och kan se mycket långt åt sydväst

över sjön Säven, som har nivån 155 m.to: Nils Ny


Foto: Nils Nykom

Öresjös västra sida - Utsikt mot öster.

Man kan starta från Asklandaområdet och ta den vägen

som går söderut utefter sjön. Ca 400 m efter Nabben går

en brant väg uppåt mot sydväst. Om man följer den uppåt

i en dryg kilometer kommer man till höjden 227 m över

havet. Öresjö ligger på 133 meters höjd över havet.

Man får en fin utsikt över Sparsör på andra sidan sjön.
Foto: Nils Nykom

Broschyrer:


Träd på Mölarps Ö


Gingrileden